Kijk ook op onze nieuwe website: www.aha-vastgoed.nl x

Woonkwaliteit onderzoek

  • Client:
    Woningcorporatie Ieder1, Deventer
  • Project:
    Woonkwaliteit onderzoek Landsherenkwartier

Omvang
120 portiekwoningen en 114 rijtjeswoningen

Omschrijving
Woonkwaliteitsonderzoek naar de kwaliteit van wonen in het Landsherenkwartier Deventer. In dit onderzoek wordt de woontechnische kwaliteit met betrekking op woningen als de nabij woonomgeving onderzocht. De woonkwaliteit is getoetst op de aspecten: toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid, comfort en energetische kwaliteit. Het doel was het inzichtelijk maken hoe de woonconsument van dit wijkdeel de woonkwaliteit beleeft, wat de feitelijke woonkwaliteit is en hoe deze aan de hand van vier verschillende scenario’s verbeterd en/of behouden kan worden.

De heer F. Wienholts, woningcorporatie Ieder1, over dit project: 
AHA-Adviseurs heeft voor onze woningcorporatie een woonkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was onderdeel van een integraal plan om de ontwikkelperspectieven te onderzoeken. Het doel was het beantwoorden van de centrale vraag ‘wat is eigenlijk de kwaliteit van de woningen in het noorden van de buurt Landsherenkwartier?’. De woonkwaliteit is op meerder aspecten getoetst en uitgewerkt in verschillende scenario’s. De huidige woonkwaliteit wordt in de scenario’s vertaald naar praktische onderhoudsactiviteiten die direct ingezet kunnen worden in een taakstellend jaarplan of de meerjaren onderhoudsbegroting. Het geadviseerde scenario is door AHA-Adviseurs doorgerekend en vertaald naar een profiel waarin zichtbaar gemaakt wordt wat de toekomstwaarde van het vastgoed na de ingreep is. Met de rapporten hebben wij als woningcorporatie inzicht gekregen in de huidige woonkwaliteit, de toekomstige woonkwaliteit en de kosten. Hierdoor kunnen we onderbouwde en objectieve keuzes maken om woonkwaliteit te verbeteren.